Veřejná zakázka: Barokní lékárna U Bílého jednorožce v Klatovech - restaurování zadní místnosti interiéru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5558
Systémové číslo: P17V00000146
Datum zahájení: 15.05.2017
Nabídku podat do: 29.05.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Barokní lékárna U Bílého jednorožce v Klatovech - restaurování zadní místnosti interiéru
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je restaurování stěn a stropu s monochromním nátěrem, restaurování dekorativní malby ve špaletě okna a restaurování mobiliáře zadní místnosti barokní lékárny U Bílého jednorožce v Klatovech.

Předmětem veřejné zakázky je dále zpracování závěrečné restaurátorské zprávy ve 3 paré v listinné podobě (tištěná barevná verze) a 1 paré na CD/DVD.

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován soupisem prací, který tvoří Přílohu č. 5 výzvy k podání nabídek, podklady k restaurování, které tvoří Přílohu č. 6 výzvy k podání nabídek, průzkumem stěn, stropu a mobiliáře, který tvoří Přílohu č. 7 výzvy k podání nabídek, fotografiemi a popisem mobiliáře, který tvoří Příloha č. 8 výzvy k podání nabídek a závazným stanoviskem MÚ Klatovy, které tvoří Přílohu č. 9 výzvy k podání nabídek. Dodavatel tedy bude při zpracování nabídky i realizaci předmětu veřejné zakázky vycházet z těchto podkladů. Veřejné zakázky se týkají pouze části dokumentů zpracované k zadní místnosti lékárny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 487 603 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace
 • IČO: 00075078
 • Poštovní adresa:
  Hostašova 1
  33901 Klatovy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 492331

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Listinné nabídky podávat na adresu:

Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56
318 00 Plzeň

Elektronické nabídky podávat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz).

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky