Veřejná zakázka: Výměna oken v budově Škroupova 18, Plzeň

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2215
Systémové číslo: P13V00000820
Evidenční číslo zadavatele: VVŽU
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 477907
Počátek běhu lhůt: 20.02.2014
Nabídku podat do: 19.03.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna oken v budově Škroupova 18, Plzeň
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na odstranění 175 ks stávajících okenních výplní a montáž nových, včetně jejich dodávky, dle projektové dokumentace. Při provádění stavebních prací musí být respektován provoz budovy. Z tohoto důvodu budou stavební práce prováděny a předávány postupně po částech. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací vč. finančního harmonogramu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 761 069 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Plzeňský kraj
 • IČO: 70890366
 • Poštovní adresa:
  Škroupova 1760/18
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz) a nebo v listinné podobě do sídla Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň, kancelář č. 1.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky