Veřejná zakázka: Terasa východního křídla zámku Hradiště a části fasád východního, severního, západního a jižního křídla zámku Hradiště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8617
Systémové číslo: P21V00000300
Datum zahájení: 12.08.2021
Nabídku podat do: 27.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Terasa východního křídla zámku Hradiště a části fasád východního, severního, západního a jižního křídla zámku Hradiště
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na dílčí části průčelí objektu budovy zámku v Blovicích, který je nemovitou kulturní památkou.
Jedná se zejména o provedení celkové opravy omítkových systémů východní terasy, revize pochozí roviny terasy a odvádění dešťových vod z její horní plochy, úpravy svodu v SV rohu nádvoří a dokončení okapového chodníku kolem zbývajících vnějších částí zámku.
Přesný rozsah, popis a specifikace předmětu plnění jsou zřejmé z projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazů výměr, které jsou Přílohou č. 3 této Výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 191 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace
 • IČO: 00075710
 • Poštovní adresa:
  1
  33601 Blovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky