Veřejná zakázka: Rokycanská nemocnice, a.s. – rekonstrukce, projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7781
Systémové číslo: P20V00000103
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-017835
Datum zahájení: 26.05.2020
Nabídku podat do: 25.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rokycanská nemocnice, a.s. – rekonstrukce, projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na administraci.

Stručný popis předmětu:
Zakázka obsahuje projektové služby na rekonstrukci Rokycanské nemocnice, a.s., architektonicko - urbanistického komplexu, kde velká část provozů je značně opotřebována a morálně a fyzicky zastaralá a vyžaduje rekonstrukci a modernizaci hlavní budovy a souvisejících objektů v areálu. Je uvažováno s rozdělením projektových služeb do pěti základních etap po jednotlivých hlavních částech, které budou funkčně, provozně i realizačně ucelené. Řešit nové možné provozního uspořádání hlavní budovy s ohledem na zlepšení provozních vazeb, postupné rekonstrukce oddělení s ohledem na minimalizaci omezení provozu. Projektové činnosti budou obsahovat např. PBŘ - navržení a oddělení únikových cest, rekonstrukce stávajících výtahů, zateplení obvodového pláště a střechy budovy včetně výměny venkovních okenních a dveřních výplní, rekonstrukci a výměnu technických instalací, obměnu povrchových úprav podlah, stěn a podhledů, zvýšení standardu lůžkových jednotek doplněním hygienických buněk u pokojů, změnou velikosti pokojů na dvou a jednolůžkové. Dále zlepšení provozních vazeb, přesun některých oddělení, zlepšení návaznosti oddělení na ambulantní část, intenzívní lůžka více oddělit od ambulantního provozu. V rámci rekonstrukce hlavní budovy je uvažováno i s přístavbou hlavní budovy v přední části, kde by mohla být vybudována lékárna a hlavní recepce s návazností na hlavní vstup do budovy a nemocnice. V případě této přístavby by mohl být zbořen stávající objekt vrátnice a lékárny a upraven nástupní prostor do hlavní budovy a nemocnice s dostatečným prostorem pro parkování pacientů. Každá etapa č.1-5, má požadovaný rozsah výkonových fází projektové činnosti pro vyhotovení projektové dokumentace a provedení, zajištění, obstarání souvisejících činností, inženýrské činnosti např. obstarání stavebního povolení každé etapy, včetně dispoziční studie pro danou etapu, která ji jednoznačně vymezí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rokycany

Zadavatel

 • Úřední název: Plzeňský kraj
 • IČO: 70890366
 • Poštovní adresa:
  Škroupova 1760/18
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky