Veřejná zakázka: Energetické úspory objektu Střední školy a základní školy Oselce v Blovicích, projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7453
Systémové číslo: P19V00000504
Datum zahájení: 20.09.2019
Nabídku podat do: 03.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Energetické úspory objektu Střední školy a základní školy Oselce v Blovicích, projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce budovy SŠ Oselce v Blovicích, budov Střední školy a Základní školy na pracovišti v Blovicích. Součástí přestavby obsažené v projektové dokumentaci bude zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střechy, výměna oken a dveří, zavedení systému měření a regulace vytápění a větrání, instalace žaluzií, realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé užitkové vody, instalace fotovoltaického systému. Dále rekonstrukce dispozice pro vybudování kmenových tříd, odborných učeben, družiny a šaten. V podkroví budovy vzniknou nové prostory, které budou využity pro studium pedagogů s knihovnou, kabinety a případně relaxační místnosti pro žáky i pedagogy. Do zrekonstruované části objektu budou přestěhovány všechny učebny ZŠ z nevyhovujících prostor, vybuduje se výtah, bezbariérový přístup v celém objektu a bezbariérová WC.
Hlavním cílem tohoto projektu je úspora energetické náročnosti provozu ZŠ a SŠ Oselce. V rámci projektu se počítá i s vybudováním bezbariérového přístupu pomocí výtahu, bezbariérových WC, šaten, a nově vytvořených odborných učeben a prostor pro mimoškolní činnost (školní klub/družina). Tím škola získá možnost připravovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami k integraci do společnosti, zlepšení podmínek středního a základního vzdělávání, zlepšení vlastní kvality výchovně vzdělávacího procesu žáků se SVP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 950 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední škola a Základní škola, Oselce
 • IČO: 00077691
 • Poštovní adresa:
  1
  33546 Oselce
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 226371

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Elektronické nabídky lze podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz/).

Listinné nabídky se doručují do sídla administrátora: Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň.

Podrobnější informace jsou uvedeny ve výzvě.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky