Veřejná zakázka: Rekonstrukce depozitáře v Rokycanech

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7294
Systémové číslo: P19V00000345
Datum zahájení: 04.06.2020
Nabídku podat do: 24.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce depozitáře v Rokycanech
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce objektu depozitáře v Rokycanech, kterým je zděný městský dům tzv. Lorencovský, č.p. 123, který je částečně podsklepený s přízemím a dvěma patry a půdou. Objekt byl zapsán do státního seznamu před rokem 1988 a památkou je od roku 3. 5. 1958, je to nemovitá kulturní památka. Objekt slouží jako depozitář okresního muzea. Stavba je připojena na elektro, plyn, vodu, kanalizaci a telekomunikační kabel. Stavební úpravy budou probíhat v rozsahu provedení nové elektroinstalace a rozvodů datového kabelu, dále ve výměně rozvodů kanalizace a topení v objektu. Budou prováděny prostupy ve zdech a stropu pro vedení topení. Dojde k drobné úpravě WC ve 3. NP – z důvodu provedení předstěny pro WC dojde k posunutí dveří na WC, ve vedlejší místnosti, kde se nachází sprcha, dojde k otočení sprchového koutu. Zařízení staveniště pro dodavatele stavby bude, dle projektové dokumentace, zrealizováno vzhledem k charakteru stavebních úprav uvnitř objektu.
Přesný rozsah, popis a specifikace předmětu plnění jsou zřejmé z projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazů výměr, které jsou Přílohou č. 3 této Výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 333 635 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rokycany

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
 • IČO: 00228745
 • Poštovní adresa:
  Kopeckého sady 357/2
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 216218

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Elektronické nabídky lze podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz/).

Listinné nabídky se doručují do sídla administrátora: Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky