Veřejná zakázka: Webový portál Sociální služby a IT modul pro sledování duplicit v žádostech o zařazení do pobytové sociální služby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6056
Systémové číslo: P18V00000018
Evidenční číslo zadavatele: OSV
Datum zahájení: 10.01.2018
Nabídku podat do: 06.02.2018 14:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Webový portál Sociální služby a IT modul pro sledování duplicit v žádostech o zařazení do pobytové sociální služby
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této zakázky je:
1. Vytvoření a implementace webového portálu sociálních služeb a IT modulu pro sledování duplicit v žádostech o zařazení do pobytové sociální služby.
2. Poskytování technické podpory a údržby (maintenance), které se sjednávají na dobu neurčitou, minimálně však na dobu 5 let, od předání dokončeného webového portálu.
3. Poskytování služeb případného rozvoje portálu na základě konkrétních požadavků, které se sjednávají na maximálně 200 hodin rozvoje.
Předmět zakázky je podrobně definován v Technické dokumentaci, která je přílohou č. 1 této výzvy. Dále je tento předmět specifikován v příslušných Návrzích smluv a jejich přílohách, tj. v přílohách č. 2, 3 a 4 této Výzvy.
Tato veřejná zakázka zajistí vznik webového portálu, v něm pak vznik nástroje sledování obsazenosti pobytových sociálních služeb na území Plzeňského kraje. Krajský informační systém přinese usnadnění práce a zjednodušení získávání informací a dat, jak pro zaměstnance KÚPK, tak i pro poskytovatele, uživatele sociálních služeb i veřejnost.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 909 089 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Plzeňský kraj
 • IČO: 70890366
 • Poštovní adresa:
  Škroupova 1760/18
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Elektronické nabídky lze podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz/).

Listinné nabídky se doručují na podatelnu Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí, přízemí
Škroupova 18
306 13 PLZEŇ

Podrobnější informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky