Veřejná zakázka: Vestavba montované haly v areálu dílen SŠ Horažďovice - 2. vyhlášení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5254
Systémové číslo: P16V00000401
Počátek běhu lhůt: 11.08.2016
Nabídku podat do: 29.08.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vestavba montované haly v areálu dílen SŠ Horažďovice - 2. vyhlášení
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení veškerých stavebních prací spojených s výstavbou nové skladovací a parkovací haly. Hala bude sloužit k uskladnění zemědělské techniky určené pro praktickou výuku studentů SŠ. Hala je uvažována na ploše, která je v současné době nezastavěná a není nikterak využívaná.

Předmětem veřejné zakázky je též zpracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 paré.

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován projektovou dokumentací, která tvoří Přílohu č. 5 výzvy k podání nabídek a soupisem prací vč. výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 6 výzvy k podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 750 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313
 • IČO: 00077631
 • Poštovní adresa:
  Blatenská 313
  34101 Horažďovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 221736

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Listinné nabídky podávat na adresu:

Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56
318 00 Plzeň

Elektronické nabídky podávat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky