Veřejná zakázka: II/232 Břasy-Liblín, dokončení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4924
Systémové číslo: P16V00000075
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 631700
Počátek běhu lhůt: 29.07.2016
Nabídku podat do: 06.10.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/232 Břasy-Liblín, dokončení
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba řeší rekonstrukci silnice II/232 o celkové délce rekonstruovaného úseku 10 350 m. Stavba navazuje na provedený průtah obcí Břasy, staničení začátku úpravy je v km 12,420 (dle silničního pasportu), dále prochází obcemi Újezd u Svatého Kříže a Liblínem, kde je konec upravovaného úseku před mostem ev.č. 232-007 přes říční tok Berounky v km 22,770. Úprava bude provedena ve stávající minimální šířce komunikace 6,0 m. V místech, kde dochází ke kompletní výměně stávající konstrukce, je navržena kategorie S7,5. Směrové řešení trasy je ponecháno ve stávající podobě. Navrhovanou úpravou bude zachována niveleta vozovky v průtahu obcemi a navýšena v extravilánových úsecích. Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 101.1 komunikace, SO 101.2 Liblín – odvodnění komunikace, SO 101.3 Liblín – odvodnění komunikace – rigol, SO 101.4 zpevnění svahu, SO 801 Vegetační úpravy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 138 780 639 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
(podatelna 4. patro)
nebo
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky