Veřejná zakázka: Rozvoj IDP – přechod Plzeňské karty na vyšší bezpečnostní standard

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2651
Systémové číslo: P14V00000362
Evidenční číslo zadavatele: CN/187/CN/14
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 491733
Počátek běhu lhůt: 09.08.2014
Nabídku podat do: 13.08.2014 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozvoj IDP – přechod Plzeňské karty na vyšší bezpečnostní standard
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky vyhlášené v jednacím řízení bez uveřejnění je zkvalitnění Plzeňské karty a její přechod na vyšší bezpečnostní standard. Zájemce zajistí úpravu SW odbavovacích zařízení, který byl dodán v rámci projektu Rozvoj IDP, pro akceptaci karet s čipem MIFARE DESFire EV1. Poskytovatelem licence k SW těchto zařízení, stejně jako poskytovatelem licence k čipovým kartám a držitelem bezpečnostních prvků Plzeňské karty je zájemce Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Zájemce provede úpravy čipové karty na vyšší bezpečnostní standard s přihlédnutím a v souladu s přílohou č. 4 Zadávací dokumentace (Technická specifikace).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Ve smyslu ust. § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. je veřejná zakázka na služby zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění s oslovením jediného zájemce (dosavadního zhotovitele): Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČO: 25220683, Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň.

  Důvody použití jednacího řízení bez uveřejnění:
  Jednací řízení bez uveřejnění je zadáváno na základě ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona, kdy veřejná zakázka může být splněna z technických důvodů a z důvodu ochrany výhradních práv pouze určitým dodavatelem. Zadavatel plnění předvídal v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky, když v kapitole 3 zadávací dokumentace uvedl: „V rámci projektu budou dodány nové odbavovací strojky do majetku Plzeňského kraje, které budou schopny splnit požadavky na nové tarifní řešení a v blízké budoucnosti přejít na odbavování vyšším typem bezkontaktní čipové karty (předpokládá se typ MIFARE DESFire).„ Dosavadní poskytovatel Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. vlastní autorská práva k software čipové karty a je držitelem bezpečnostních prvků, proto je jediným dodavatelem schopným splnit veřejnou zakázku.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Plzeňský kraj
 • IČO: 70890366
 • Poštovní adresa:
  Škroupova 1760/18
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nabídka v listinné podobě se podává do sídla Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň (podatelna)

nabídka v elektronické podobě se podává prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky