Profil zadavatele: Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

  • Název: Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
  • IČO: 69457930
  • Adresa:
    Karlovarská 1210/99
    32300 Plzeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_102.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 369357

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Nkladní vozidlo pro výuku autoškoly SPŠD, Plzeň Záznam o poptávkovém řízení VZMR II. skupiny. Výběr dodavatele na dodávku poptávaného zboží (nákladního vozidla) Dokument PDF SPIS_nákl. vozidlo AŠ.pdf 4.30 MB
Tiskové služby SPŠ dopravní, Plzeň Záznam o poptávkovém řízení II. skupiny - VZMR. Výběr dodavatele na služby. Dokument PDF SPIS_tiskové služby SPŠD.pdf 362.10 KB
Stavební úpravy učebny B01 Záznam o poptávkovém řízení II. skupiny - VZMR. Výběr dodavatele na stavební práce. Dokument PDF SPIS_stavební úpravy PC4.pdf 376.73 KB
Stavební úpravy učebny PC4 Záznam o poptávkovém řízení II. skupiny - VZMR. Výběr dodavatele na stavební práce. Dokument PDF SPIS_Stavební úpravy PC4.pdf 390.65 KB
Dílčí výměna oken Karlovarská a Křimice 2023 Záznam o poptávkovém řízení II. skupiny - VZMR. Výběr dodavatele na stavební práce. Dokument PDF Spis_výměna oken 2023.pdf 335.82 KB
Dílčí opravy a řešení havarijních stavů DM II (2023) Záznam o poptávkovém řízení II. skupiny - VZMR. Výběr dodavatele na stavební práce. Dokument PDF Spis_Dílčí opravy a řešení havárií DM II_2023.pdf 454.95 KB
Malířské práce SPŠD na rok 2023 Záznam o poptávkovém řízení II. skupiny -VZMR. Výběr dodavtele na služby. Dokument PDF Spis_malířské práce SPŠD_2023.pdf 550.42 KB
PD a inženýring na investiční záměr "Výstavba dílen odborné výuky Křimice" Záznam o poptávkovém řízení II. skupiny VZMR Dokument PDF Příloha 10_Záznam_PD nová hala OV Křimice.pdf 103.18 KB
Výměna oken Karlovarská - 3. etapa Záznam o poptávkovém řízení II. skupina VZMR
Dokument PDF Příloha 10_Záznam_okna Karlovarská 3. etapa.pdf 93.93 KB
Osobní vozidla autoškoly a referentské vozidlo Záznam o poptávkovém řízení II. skupina VZMR Dokument PDF Příloha 10_Záznam_SPŠD vozidla AŠ a RŠ.pdf 102.61 KB
Malířské práce na rok 2019 Záznam o poptávkovém řízení II. skupina VZMR Dokument PDF Malířské práce na rok 2019 - záznam o poptávkovém řízení.pdf 87.15 KB
Rekonstrukce elektroinstalace 7. patro DM 2 Záznam o poptávkovém řízení II. skupina VZMR Dokument PDF Záznam o poptávkovém řízení Rekonstrukce elektroinstalace na 7. patře DM2 - Karlovarská 99.pdf 43.54 KB
Stavební úprava koupelen DM - 7. patro Záznam o poptávkovém řízení II. skupina VZMR Dokument PDF Záznam o poptávkovém řízení - Stavební úprava koupelen, WC a chodeb na 7. patře DM2 - 2. etapa.pdf 46.62 KB
Stavební práce rekonstrukce jídelny v Křimicích Záznam o poptávkovém řízení II. skupina VZMR Dokument PDF Záznam o poptávkovém řízení - stavební práce jídelna Kř.pdf 282.54 KB
ICT VYBAVENÍ 2020 PRO SPŠ DOPRAVNÍ PLZEŇ - SERVERY Záznam o poptávkovém řízení II. skupina VZMR Dokument MS Word Záznam o poptávkovém řízení - ICT - Servery - 2020 - podepsane.docx 66.26 KB
ICT komponenty 2020 pro SPŠ dopravní Plzeň Záznam o poptávkovém řízení II. skupina VZMR Dokument MS Word Záznam o poptávkovém řízení - ICT - Komponenty - 2020-podepsane.docx 66.44 KB
Malířské práce na rok 2020 Záznam o poptávkovém řízení II. skupina VZMR Dokument PDF VZMR2_Záznam o poptávkovém řízení_výmalba 2020.pdf 142.31 KB
Odsávání zplodin výfukových plynů - dílny Křimice Záznam o poptávkovém řízení II. skupina VZMR Dokument PDF VZMR2_Záznam o poptávkovém řízení_VZT P290_2020.pdf 101.32 KB
Rekonstrukce A01 - učebna diagnostiky Karlovarská 99 Záznam o poptávkovém řízení II. skupiny - stavební práce Dokument PDF VZMR2_Záznam o poptávkovém řízení_MaR DM IV_2020.pdf 96.85 KB
Měření a regulace topné soustavy DM IV Skrétova 29 Záznam o poptávkovém řízení II. skupiny - služby Dokument PDF VZMR2_Záznam o poptávkovém řízení_MaR DM IV_2020.pdf 96.28 KB
Výměna střešních oken DM IV Skrétova Záznam o poptávkovém řízení II. skupiny VZMR - stavební práce Dokument PDF VZMR2_Záznam o poptávkovém řízení_Okna DM IV_2020.pdf 95.45 KB
Zelená střecha na SPŠD Plzeň, Karlovarská 99 - projektová dokumentace Záznam o poptávkovém řízení II. skupiny VZMR - služby Dokument PDF VZMR2_Zaznam o poptavkovem rizeni_Zelená střecha_2020.pdf 109.03 KB
ICT vybavení 2020 pro SPŠ dopravní Plzeň - notebooky Záznam o poptávkovém řízení II. skupina VZMR Dokument MS Word Záznam o poptávkovém řízení - Notebooky - 2020.docx 52.68 KB
Malířské práce na rok 2021 Záznam o poptávkovém řízení II. skupiny - VZMR. Výběr dodavatele na služby. Dokument PDF E-ZAK_záznam o PŘ_přílohy.pdf 324.66 KB
Opravy podlahových krytin na rok 2021 Záznam o poptávkovém řízení II. skupiny VZ - VZMR. Výběr dodavatele na stavební práce. Dokument PDF Příloha 10_Záznam_podlahy 2021.pdf 88.13 KB
Rekonstrukce osvětlení 3. NP - 2. etapa Záznam o poptávkovém řízení II. skupiny VZ - VZMR. Výběr dodavatele na stavební práce.
Dokument PDF Příloha 10_Záznam_Reko osv 3 NP - 2. etapa.pdf 83.11 KB
Rekonstrukce šaten praktického vyučování (1. etapa - šatny dívky) Stavební úpravy se týkají školního pavilonu v 1. PP - prostor šaten. Jedná se o stávající budovu SPŠ dopravní v Křimicích. Přesný rozsah, popis a specifikace předmětu plnění jsou zřejmé z projektové dokumentace zpracované společností PLANSTAV a.s., Kaznějovská 21, 323 00 Plzeň
Dokument PDF Příloha 10_Záznam_Šatny 1. etapa - dívky.pdf 111.87 KB