Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace Východní přístavby Nemocnice následné péče LDN Horažďovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9879
Systémové číslo: P22V00000657
Datum zahájení: 25.10.2022
Nabídku podat do: 09.11.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace Východní přístavby Nemocnice následné péče LDN Horažďovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace Východní přístavby Nemocnice následné péče LDN Horažďovice v požadovaném rozsahu výkonových fází, zejména však DPS, podle které bude následně prováděna realizace stavby a vybrán její dodavatel. Při zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS je potřeba plně respektovat příslušným stavebním úřadem schválenou projektovou dokumentaci ve stupni DSP a zejména podmínky pravomocného Rozhodnutí – společného povolení, které je přílohou zadávací dokumentace. Zvýšené požadavky v rámci projektového řešení východní přístavby jsou kladeny na snižování energetické náročnosti budovy pomocí architektonického a stavebního řešení, materiálového řešení, případně pokrytí části potřeby energie z obnovitelných zdrojů. Požadavky budou také kladeny na kvalitu vnitřního prostředí projektovaného objektu, efektivní možnost vzdáleného ovládání a regulace v rámci provozních úspor během životního cyklu objektu. Samostatným oddílem projektové dokumentace bude také projekt demolice stávajícího konstrukčně, materiálově a morálně dožilého provozního objektu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeňský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s. r. o.
 • IČO: 26360870
 • Poštovní adresa:
  Blatenská 314
  34101 Horažďovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky