Veřejná zakázka: Most ev.č. 19020-3 v obci Strážov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9271
Systémové číslo: P22V00000048
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.01.2022
Nabídku podat do: 01.02.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Most ev.č. 19020-3 v obci Strážov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby "Most ev.č. 19020-3 v obci Strážov" v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a zadávací dokumentace.
Rekonstrukce mostu spočívá v odstranění stávajícího dvoupólového mostu s kamennou spodní stavbou. Rovněž tak bude odstraněn i přilehlý propustek (přepad). Nový most bude založen hlubině na mikropilotách a železobetonových základech. Nosná konstrukce je navržená jako monolitická železobetonová deska prostě uložená na spodní stavbu. Na mostě jsou navrženy železobetonové monolitické římsy. Dno a svahy potoka budou na vtoku i výtoku vydlážděny dlažbou z lomového kamene, který bude uložen do podkladního betonu.
Pro provádění stavby bude zřízeno dočasné přemostění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 376 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky