Veřejná zakázka: Demolice pavilonu "C" DDM Klatovy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7752
Systémové číslo: P20V00000074
Datum zahájení: 25.03.2020
Nabídku podat do: 15.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Demolice pavilonu "C" DDM Klatovy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zejména provedení demolice objektu ,,pavilonu C‘‘ v areálu Domů dětí a mládeže v Klatovech.
Objekt je v katastru nemovitostí veden jako objekt pro občanskou vybavenost, dříve byl využíván jako objekt pro pionýrské zájmové činnosti, nyní není využíván. Jedná se o jeden stavební objekt – dřevostavbu; objekt má dvě podlaží, není podsklepen. Nachází se v uzavřeném areálu investora. Bourací práce nebudou členěny na etapy, předpokládá se postupné bourání objektu od střešní konstrukce po odstranění základových konstrukcí.
Zařizovací předměty a plynový kotel jsou již z objektu odstraněny.
Odpojení objektu od inženýrských sítí zajistí investor na vlastní náklady před předáním staveniště.
Přesný rozsah, popis a specifikace předmětu plnění jsou zřejmé z projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazů výměr, které jsou Přílohou č. 3 této Výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 215 048 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109
 • IČO: 69459096
 • Poštovní adresa:
  ul. 5. května 109
  33901 Klatovy

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky