Veřejná zakázka: III/18035 Dnešice - oprava - 1. část

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6167
Systémové číslo VZ: P18V00000128
Datum zahájení: 01.03.2018
Nabídku podat do: 21.03.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/18035 Dnešice - oprava - 1. část
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je oprava stávajícího povrchu průjezdního úseku silnici III. třídy – III/18035 v Dnešicích. Začátek stavby se nachází na vjezdu do obce Dnešice směrem od Chlumčan a konec úpravy je na křižovatce se silnicí III/18030. Stavební úpravy spočívají v zesílení stávající nevyhovující konstrukce, přičemž dojde k vyfrézování stávajících asfaltových vrstev v tloušťce cca 20 – 50 mm, dále očištění povrchu, položení vyrovnávky a následně obrusné vrstvy. Součástí stavby je úprava napojení místních komunikací, úprava stávajících sjezdů, úprava odvodňovacího systému, doplnění silničního obrubníku v potřebných místech (chodníkové přejezdy). Dojde rovněž k výměně obrusné vrstvy autobusových zálivů na okraji obce. Realizována bude také odstavná plocha.
Předmětem stavby je pouze 1.část stavby zpracované v projektové dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 879 061 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  Plzeň 2-Slovany, Koterov
  32600 Plzeň 26
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GŘ SÚSPK, Koterovská 126, 326 00 Plzeň
poštou nebo osobně (podatelna 4. patro)
nebo
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky