Veřejná zakázka: Zajištění úklidových služeb pro DOZP Horní Bříza na období 1. 4. 2018 - 31. 3. 2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5966
Systémové číslo VZ: P17V00000546
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.01.2018
Nabídku podat do: 05.02.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění úklidových služeb pro DOZP Horní Bříza na období 1. 4. 2018 - 31. 3. 2021
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v provádění pravidelných úklidových prací pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace, a to v rozsahu a četnosti dle Přílohy č. 1 ZD (Technická specifikace – úklid podlah a obkladů), Přílohy č. 2 ZD (Technická specifikace – související úklidové práce (kategorie úklidu)), Přílohy č. 3 ZD (Technická specifikace – mytí oken a dveří) v předpokládaném objemu dle potřeb zadavatele v období 3 let od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2021.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace
 • IČO: 00022578
 • Poštovní adresa:
  U Vrbky 486
  33012 Horní Bříza
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 364706

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídka musí být podána v písemné formě v českém jazyce, a to buď v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nebo v listinné podobě.

Elektronickou nabídku lze podat v detailu příslušné veřejné zakázky po registraci a přihlášení účastníka (dodavatele) v systému E-ZAK na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/.

Listinnou nabídku lze podat na adrese:
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56
318 00 Plzeň

Podrobnější informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky