Veřejná zakázka: Mariánská Týnice - dostavba východního ambitu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5832
Systémové číslo: P17V00000415
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.12.2017
Nabídku podat do: 09.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mariánská Týnice - dostavba východního ambitu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, které se týkají dostavby východního ambitu symetricky osazeného k západnímu. Dokončení areálu dle historických dokumentací - původního návrhu architekta Jana Blažeje Santini-Aichla a to v rozsahu a dle bližší specifikace a požadavků zadavatele, které jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, tj. v Zadávací dokumentaci a v jejich přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 41 067 032 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace
 • IČO: 00368563
 • Poštovní adresa:
  1
  33141 Kralovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídka musí být podána v písemné formě v českém jazyce a to buď v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Místem pro podání listinných nabídek je:
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56; pavilon č. 5
318 00 Plzeň
podatelna, 3.patro

Elektronickou nabídku lze podat v detailu příslušné veřejné zakázky po registraci a přihlášení uchazeče v systému E-ZAK na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/.

Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky