Veřejná zakázka: Zbiroh - depozitář Západočeského muzea v Plzni, stavební úpravy (rekonstrukce) a nástavba objektu „K“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5629
Systémové číslo: P17V00000216
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-019403
Datum zahájení: 18.05.2017
Nabídku podat do: 23.06.2017 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zbiroh - depozitář Západočeského muzea v Plzni, stavební úpravy (rekonstrukce) a nástavba objektu „K“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a nástavba objektu „K“ v bývalém areálu kasáren Zbiroh. Původní využití objektu „K“ byla kuchyně s jídelnou a s tím související provozy. Nově zde bude depozitář, a to jak ve dvou stávajících podlažích, tak v nově navržené nástavbě 3. NP. 2. NP a 3. NP bude navíc propojeno bezbariérově s objektem „U“, kde již depozitář funguje. 1. NP bude přístupné z terénu před objektem a s dalšími patry bude propojeno schodištěm.

Předmětem veřejné zakázky je též zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 paré + kompletní dokumentace na CD nebo DVD.

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován projektovou dokumentací, která tvoří Přílohu č. 5 zadávací dokumentace a soupisem prací vč. výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 6 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 396 718 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
 • IČO: 00228745
 • Poštovní adresa:
  Kopeckého sady 357/2
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 216218

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Listinné nabídky podávat na adresu:

Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56
318 00 Plzeň

Elektronické nabídky podávat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz).

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky