Veřejná zakázka: Oprava elektroinstalace a částečná rekonstrukce domova mládeže GaSOŠ Plasy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5564
Systémové číslo: P17V00000152
Datum zahájení: 03.05.2017
Nabídku podat do: 12.05.2017 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava elektroinstalace a částečná rekonstrukce domova mládeže GaSOŠ Plasy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na budově domova mládeže Gymnázia a Střední oborné školy, Plasy.

Stavební práce spočívají zejména v provedení nových elektrických rozvodů, provedení nového osvětlení a hromosvodu, osazení nových otopných těles, rekonstrukci koupelen, rekonstrukci kanalizace a dalších souvisejících stavebních pracích uvedených v zadávacích podmínkách.

Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 1 Výzvy, v soupisech prací včetně výkazů výměr, které tvoří Přílohu č. 2 Výzvy, a v Návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 5 Výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 460 907 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy
 • IČO: 70838534
 • Poštovní adresa:
  Školní 280
  33101 Plasy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 216592

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídka musí být podána v písemné formě v českém jazyce, a to buď v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nebo v listinné podobě.

Elektronickou nabídku lze podat v detailu příslušné veřejné zakázky po registraci a přihlášení účastníka (dodavatele) v systému E-ZAK na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/.

Listinnou nabídku lze podat na adrese:
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56
318 00 Plzeň

Podrobnější informace jsou uvedeny v Písemné výzvě k podání nabídek.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky