Veřejná zakázka: Rekonstrukce Klatovská 110 – fáze B - stavba a restaurování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 2870
Systémové číslo VZ: P14V00000580
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.07.2014
Nabídku podat do: 27.08.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce Klatovská 110 – fáze B - stavba a restaurování
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu v ulici Klatovská 110 v Plzni (fáze B), ve kterém se nachází byt Oskara Semlera, navržený dle koncepce Adolfa Loose architektem Heinrichem Kulkou. Byt Oskara Semlera představuje mimořádně významnou kulturní památku, která je nedílnou součástí architektonického dědictví. Rekonstrukce zahrnuje jak samotné stavební práce, tak práce restaurátorské spojené s obnovou původního interiéru, a to včetně dodávky a restaurování mobiliáře. Součástí zakázky je rovněž zpracování výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby.

Předmět díla bude rozdělen do tří souběžně prováděných etap, a to podle způsobu jejich financování (podrobněji viz čl. 4 ZD).

Předmět zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací (dále jen „PD“), soupisem prací a výkazem výměr, jež jsou přílohou zadávací dokumentace. Kompletní rozsah prací pro fázi B je vymezen soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 7 ZD (podrobněji k soupisu prací a projektové dokumentaci viz článek 9 ZD).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 29 471 158 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace
 • IČO: 00263338
 • Poštovní adresa:
  Pražská 83/13
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214740

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56
Plzeň 3-Skvrňany
31800 Plzeň 18

nebo

prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz).

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků