Veřejná zakázka: Redakční činnost, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1914
Systémové číslo: P13V00000520
Evidenční číslo zadavatele: OKHE
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 360605
Počátek běhu lhůt: 23.08.2013
Nabídku podat do: 10.10.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Redakční činnost, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je redakční činnost, výroba a distribuce (veřejné šíření) periodika Plzeňský kraj v požadovaném rozsahu a kvalitě. V rámci plnění se uchazeč (zhotovitel) zavazuje vytvořit elektronickou podobu jednotlivých čísel periodika „Plzeňský kraj" a zveřejnit ji prostřednictvím sítě Internet v příslušném formátu vhodném pro portál zadavatele (www.plzensky-kraj.cz), včetně funkce fulltextového vyhledávače. Distribuce periodika zahrnuje poštovní schránky domácností na území Plzeňského kraje a další dále specifikovaná a smluvně definovaná místa. Náplní periodika budou komplexní informace o fungování a činnosti krajské samosprávy, krajského úřadu a dění v Plzeňském kraji. Cílem vydávání periodika Plzeňský kraj a realizace jeho multimediálního obsahu je informovat občany Plzeňského kraje o záležitostech týkajících se kraje, a to prostřednictvím článků psaných profesionální novinářskou řečí, srozumitelnou běžnému občanovi. U finální verze periodika provede uchazeč kompletní jazykovou korekturu, za kterou plně zodpovídá.

Plnění bude probíhat na základě Smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 11. 2013, a to v období od uzavření smlouvy do 30.6.2017. Každý měsíc vyjde jedno číslo periodika, v období měsíců červenec a srpen vyjde v měsíci červenci jen jedno číslo, tzv. „dvojčíslí". Předpoklad rozsahu plnění veřejné zakázky byl 41 vydání periodika, z důvodu pozdějšího ukončení zadávacího řízení byl rozsah plnění snížen na 40 vydání periodika.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Plzeňský kraj
 • IČO: 70890366
 • Poštovní adresa:
  Škroupova 1760/18
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nabídky v listinné podobě se podávají na podatelnu Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

a

nabídky v elektronické podobě se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky