Veřejná zakázka: II/182 Kbel - Měčín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 10546
Systémové číslo: P23V00000404
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.05.2023
Nabídku podat do: 02.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/182 Kbel - Měčín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je oprava povrchu vozovky silnice II/182 v úseku mezi obcí Kbel a městem Měčín (včetně krátkého intravilánového úseku v obci Malinec) v délce cca 2,830 km. Jedná se o opravu krytu stávající komunikace ve špatném stavu. V dotčeném úseku silnice II/182 se vyskytují trhliny v krytu vozovky, degradace pojiva, ztráta únosnosti vlivem zatékání vody poruchami do konstrukce. Příkopy podél komunikace a propustky pod stávajícími sjezdy jsou zanesené a nefunkční. Součástí stavby jsou i ostatní nutné úpravy (sjezdů, rozjezdů, zpevnění krajnic, vodorovné dopravní značení). Součástí stavby je také oprava propustků dle požadavků zadavatele. Stavební práce budou prováděny za úplné uzavírky silnice II/182 v úseku Kbel – Měčín. Doprava bude vedena po navržených objízdných trasách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 23 350 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy