Veřejná zakázka: II/200 Bor - dálnice D5, oprava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10344
Systémové číslo: P23V00000201
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-025752
Datum zahájení: 15.03.2023
Nabídku podat do: 24.04.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/200 Bor - dálnice D5, oprava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Bude provedena celková oprava povrchu silnice II/200 v úseku od pracovní spáry nového povrchu v blízkosti nájezdu dálnice D5 až na začátek města Bor dle PDPS s názvem "II/200 Bor - dálnice D5, oprava" a je rozdělena do tří stavebních objektů:- SO 110 - extravilán - dálnice D5 - obec Čečkovice,- SO 120 - intravilán obce Čečkovice,- SO 130 - extravilán - obec Čečkovice - město Bor .Předmětem díla bude provedení jen SO 110 a SO 130 v celkové délce 2 778 m.SO 120 -intravilán obce Čečkovice bude vzhledem k plánovaným investičním záměrům Města Boru vynechán. Oprava povrchu bude zahájena odfrézováním stávajících asfaltových vrstev, v místech s větším poškozením budou provedeny lokální sanace, oprava trhlin a spár. Bude provedena pokládka nové ložné vrstvy ACL 16 S a následně pokládka nové obrusné vrstvy, která bude v SO 110 provedena z SMA 11 S s posypem, v SO 130 bude provedena z ACO 11 S. Mezi jednotlivé vrstvy asfaltobetonu bude aplikován spojovací postřik. Součástí opravy bude osazení svodidlového zádržného systému, pročištění a oprava propustků, úprava všech přilehlých stávajících sjezdů a rozjezdů křižovatek, pročištění příkopů, úprava silničních svahů, nové silnovrstvé VDZ, zajištění a provedení DIO. Vše je podrobně popsáno v souhrnné technické zprávě PDPS. Oprava bude spolufinancována z dotačních finančních prostředků SFDI, které jsou předpokladem její realizace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 37 012 999 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky