Veřejná zakázka: Most ev.č. 198 53-3 Dlouhý Újezd - rekonstrukce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10210
Systémové číslo: P23V00000068
Datum zahájení: 23.01.2023
Nabídku podat do: 02.02.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Most ev.č. 198 53-3 Dlouhý Újezd - rekonstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je provedení stavby celkové rekonstrukce mostu ev.č. 198 53-3 na silnici III/198 53 v obci Dlouhý Újezd dle PDPS se soupisem prací s názvem "Most ev.č. 198 53-3 Dlouhý Újezd - rekonstrukce" a vydaným stavebním povolením. Po demolici stávajícího mostu a propustku bude na jeho původním místě postaven nový most s rámovou železobetonovou konstrukcí o jednom poli, plošně založený. Spodní stavba se bude skládat z opěr se šikmými křídly navazujícími na zeď opevnění koryta potoka. Římsy s chodníkem šířky 1,25 m a se zábradlím budou po obou stranách mostu. Dále bude součástí stavby zhotovení nové vozovky na mostě a obou předmostích. Součástí stavby je i provedení a zajištění DIO. Vše je podrobně popsáno v technické zprávě PDPS.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 639 746 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky