Veřejné zakázky Plzeňského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Plzeňský kraj nebo organizace jím zřizované či zakládané.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.28 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna vodorovného rozvodu topení DM I a DM II Karlovarská vč. termohlavic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.03.2020 15.05.2020 10:00
Rekonstrukce kotelny hlavní budovy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.03.2020 17.04.2020 10:00
Nákladní automobily N1 (3,5 t) pro SÚSPK (2020)
podlimitní Příjem nabídek 27.03.2020 22.04.2020 10:00
Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celek Jihozápad
nadlimitní Zadávání 26.03.2020
Část 1 - Pošumaví
nadlimitní Příjem nabídek 26.03.2020 01.06.2020 10:00
Část 2 - Český les
nadlimitní Příjem nabídek 26.03.2020 01.06.2020 10:00
Oprava zádržného systému - most ev.č. 201-058 - Broumov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.03.2020 06.04.2020 10:00
Most ev.č. 195-004 Skařez
podlimitní Příjem nabídek 26.03.2020 21.04.2020 10:00
Demolice pavilonu "C" DDM Klatovy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 15.04.2020 10:00
Rozšíření regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET – úsek Blovice - Seč
podlimitní Příjem nabídek 23.03.2020 16.04.2020 09:00
III/2323 Svojkovice-Volduchy
podlimitní Příjem nabídek 20.03.2020 17.04.2020 10:00
Oprava mostu ev. č. 11748-1 Klášter
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2020 30.03.2020 09:00
Oprava zádržného systému – most ev. č. 1694-2 - Žichovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.03.2020 30.03.2020 10:00
Odstranění stavby stávajícího mostu a stavba nového mostu č. 2102-1 u obce Úterý
podlimitní Příjem nabídek 19.03.2020 17.09.2020 10:00
Stavební úpravy výjezdové základny ZZSPK Planá
podlimitní Příjem nabídek 17.03.2020 03.04.2020 10:00
všechny zakázky