Veřejné zakázky Plzeňského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Plzeňský kraj nebo organizace jím zřizované či zakládané.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
SOUE Plzeň, Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičen, včetně rozvodů a instalací – 2. etapa
podlimitní Příjem nabídek 17.04.2019 13.05.2019 10:00
Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji – Pořízení IT komponent
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2019 06.05.2019 16:00
Rekonstrukce budov ke zlepšení psychosociálního klimatu a vzdělávání smyslově postižených žáků a instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2019 07.05.2019 10:00
Dodávka strojního vybavení do nové haly odborného výcviku SOU stavebního, Plzeň
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2019 07.05.2019 10:00
Provozování hladinoměrů a srážkoměrů Plzeňského kraje II
nadlimitní Příjem nabídek 12.04.2019 13.05.2019 09:00
Pomůcky pro intraoseální vstup pro ZZSPK 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2019 23.04.2019 10:00
Vybudování klidové zóny v areálu Domova klidného stáří v Žinkovech
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2019 24.04.2019 09:00
Plynová kotelna pro Domov mládeže
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2019 26.04.2019 10:00
Infuzní SZM pro ZZSPK 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.04.2019 18.04.2019 10:00
Úprava učebny programování CNC strojů
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.04.2019 18.04.2019 10:00
Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji – nábytek a prezentační tabule
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2019 29.04.2019 17:00
Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji – ICT
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2019 29.04.2019 16:30
Rekonstrukce objektu depozitáře v Kašperských Horách, ulice Bohdana Týbla 18 - stavba
podlimitní Příjem nabídek 09.04.2019 29.04.2019 10:00
Pásová mini-rýpadla pro SÚSPK 2019
podlimitní Příjem nabídek 09.04.2019 30.04.2019 10:00
Jednorázové lůžkoviny pro ZZSPK 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2019 17.04.2019 10:00
všechny zakázky