Profil zadavatele: Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13

  • Název: Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13
  • IČO: 00523925
  • Adresa:
    Škroupova 209/13
    30100 Plzeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_28.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 222726

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování moderních odborných učeben
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2023 31.08.2023 10:00
Fasáda objektu Škroupova 13
podlimitní Zadáno 02.03.2022 30.03.2022 10:00
ISŠŽ Plzeň - Výstavba výtahu a stavební úpravy WC a stavební úpravy přírodovědné učebny
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2018 04.04.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016