Veřejná zakázka: Vybudování moderních odborných učeben

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10653
Systémové číslo: P23V00000511
Datum zahájení: 01.08.2023
Nabídku podat do: 31.08.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybudování moderních odborných učeben
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací v 1. PP a 4.NP školy v rámci modernizace učeben.
Modernizace odborných učeben v 1. PP obsahuje: všechny prostory budou upraveny a modernizovány na učebny přírodních věd a odborné učebny kadeřnictví, včetně kabinetu a zázemí se dvěma WC, úklidem a místem pro praní a sušení prádla. Šatny a WC budou žáci využívat ve stávajících prostorách školy. Vstup do učeben zůstává stávající, z chodby v 1. PP, přístup ze dvora bude bezbariérově upraven, rampou a chodníkem, aby byl možný bezbariérový přístup, a v zázemí učeben bude zřízeno jedno bezbariérové WC. Stavební úpravy budou mimo jiné obsahovat sanační práce a aplikaci sanačních omítek, rekonstrukci veškerých rozvodů a instalací.
Modernizace prostor ve 4.NP na učebnu grafického designu obsahuje: oba stávající prostory budou upraveny, chemická laboratoř na učebnu grafického designu, kabinet bude dále využíván jako kabinet. Před zahájením prací dojde k odstranění vybavení třídy – stolů, dřezů, digestoře, skříní, zařizovacích předmětů, rozvodů elektroinstalace, plynu, potrubí instalací, svítidel, demontáž stávající nášlapné vrstvy PVC včetně podkladu a lištování. Stavební úpravy budou obsahovat nové rozvody elektroinstalace, nové LED osvětlení, nové omítky v požadovaných plochách, nové antistatické podlahové krytiny s novou skladbou podlahy, nové podhledy z kazetových desek, malby, vnitřní dveře, zastiňující rolety na okna učebny.
Celková předpokládaná hodnota VZ, při možném budoucím využití vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 3 ZZVZ, bude 5 246 564,- Kč bez DPH.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 246 564 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-město

Zadavatel

 • Úřední název: Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13
 • IČO: 00523925
 • Poštovní adresa:
  Škroupova 209/13
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 222726

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky