Veřejná zakázka: Fasáda objektu Škroupova 13

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9426
Systémové číslo: P22V00000203
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.03.2022
Nabídku podat do: 30.03.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Fasáda objektu Škroupova 13
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o stávající objekt střední školy, rohová budova se dvěma vchody, který je čtyřpodlažní. Objekt byl postaven na začátku minulého století a má členitou a zdobnou fasádu, která je v havarijním stavu a bude kompletně opravena.
Uvedený popis předmětu plnění je pouze výtahem z projektové dokumentace. Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací zpracované osobou: Ing. Irena Potužáková, IČO: 67891331 s názvem zakázky: REKONSTRUKCE ČELNÍ FASÁDY, datum zpracování 12/2021 vč. soupisu prací a výkazu výměr (Příloha č. 3 ZD) a Návrhem smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace. Během realizace této zakázky bude zároveň probíhat plnění zakázky „Střecha objektu Škroupova 13“. Po rozhodnutí o výběru dodavatele v tomto zadávacím řízení bude vybraný dodavatel vyzván, aby se domluvil s dodavatelem zakázky „Střecha objektu Škroupova 13“ na vypracování harmonogramu. Pokud v dané době nebude dodavatel zakázky „Střecha objektu Škroupova 13“ ještě znám, bude muset vybraný dodavatel z tohoto zadávacího řízení počkat na výběr dodavatele v druhém zadávacím řízení. Lešení, potřebné pro realizaci obou zakázek, je totiž zakomponováno v této zadávací dokumentaci. Případná potřeba lešení po skončení realizace této zakázky bude řešena formou víceprací. V případě, že se zhotovitele na zakázku „Střecha objektu Škroupova 13“ nepodaří vybrat, bude zhotovitel této zakázky pokračovat samostatně.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-město

Zadavatel

 • Úřední název: Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13
 • IČO: 00523925
 • Poštovní adresa:
  Škroupova 209/13
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 222726

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky