Veřejná zakázka: Bezbariérové úpravy interiéru objektu sady 5. května 42 (KCVJŠ Plzeň)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 9767
Systémové číslo: P22V00000544
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-024109
Datum zahájení: 22.06.2022
Nabídku podat do: 22.07.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bezbariérové úpravy interiéru objektu sady 5. května 42 (KCVJŠ Plzeň)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou následující bezbariérové úpravy: úprava vstupu do objektu, implementace výtahové šachty pro vertikální komunikaci, dispoziční úpravy sociálního zázemí tak, aby odpovídaly současnému znění předpisů definujících bezbariérovost vč. splnění hygienických předpisů a úprava vstupů do jednotlivých tříd školského zařízení.
Uvedený popis předmětu plnění je pouze výtahem z projektové dokumentace. Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací zpracované osobou Beneda Luboš, IČO: 13882589 s názvem zakázky: REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ BUDOVY SADY 5. KVĚTNA 85/42, PLZEŇ BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY, datum zpracování 5/2022 vč. soupisu prací a výkazu výměr (Příloha č. 3 ZD) a Návrhem smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 41 250 100 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-město

Zadavatel

 • Úřední název: Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42
 • IČO: 49774191
 • Poštovní adresa:
  sady 5. května 85/42
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 347417

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy