Veřejná zakázka: Bezbariérové koupelny - Domov pro seniory Panorama - pokračování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 9067
Systémové číslo: P21V00000750
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.01.2022
Nabídku podat do: 07.02.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bezbariérové koupelny - Domov pro seniory Panorama - pokračování
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební úpravy spočívají v částečném vybourání stávajících příček mezi jednotlivými místnostmi, demontáž a likvidace stávajících sociálních zázemí pokojů, úpravou vybraných otvorů. Všechny bytové jednotky budou umožňovat užívání osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.
Zakázka bude realizována ve třech navazujících etapách. Uvedený popis předmětu plnění je pouze výtahem z projektové dokumentace. Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací zpracované společností SPIRAL spol. s r.o. s názvem zakázky: Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v Domově seniorů Panorama, datum zpracování 02/2020 vč. soupisu prací a výkazu výměr (Příloha č. 3 ZD) a Návrhem smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 891 095 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tachov

Zadavatel

 • Úřední název: Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace
 • IČO: 00377805
 • Poštovní adresa:
  Americká 242
  34701 Tachov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 346296

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy