Veřejná zakázka: III/1902 Mrákov - Maxov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8799
Systémové číslo: P21V00000482
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.08.2021
Nabídku podat do: 20.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1902 Mrákov - Maxov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava části silnice III/1902 v úseku od x II/190 u obce Maxov po napojení se silnicí III/1905 u obce Mrákov. Celková délka stavby 5770 m. V rámci opravy bude provedeno částečné frézování krytu vozovky, pokládka ložné a obrusné vrstvy, oprava propustků v trase, pročištění propustků, příkopů, oprava nezpevněných krajnic a výškové napojení sousedních sjezdů nemovitostí. Obnova VDZ bude provedena v roce 2021 s ohledem na klimatické podmínky v barvě a v roce 2022 bude provedena obnova VDZ v plastu. Práce budou probíhat v kombinaci částečné a úplné uzavírky. Odfrézovaný materiál je dle zprávy č. RT-037/1-2020 ze dne 11.5.2020 zatříděn do ZAS - T1, T2 - obrusná a ložní vrstva a ZAS - T4 - podkladní vrstva dle Vyhlášky č.130/2019 o stanovení množství PAU v asfaltových směsích. Odfrézovaný materiál z obrusné a ložní vrstvy bude použit v rámci stavby na obnovu krajnic a úpravy napojení a sjezdů. Odfrézovaný a vybouraný materiál z podkladní vrstvy bude uložen na skládce nebezpečného odpadu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 35 632 249 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky