Veřejná zakázka: Střecha jídelny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8789
Systémové číslo: P21V00000472
Datum zahájení: 25.08.2021
Nabídku podat do: 08.09.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Střecha jídelny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na administraci.

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je odstranění havarijního stavu ploché střechy objektu jídelny o půdorysném rozměru cca 20,4 x 20,4 m. Na stávající skladbu střešní konstrukce zakončené již nefunkční plechovou falcovanou krytinou bude položena tepelná izolace EPS pro vyrovnání nerovností. Poté bude položena další vrstva tepelné izolace, geotextilie a nová hydroizolační vrstva z folie mPVC s PES výztuží. Odvodnění střechy bude pomocí systémových střešních vpustí zaústěných do stávajícího litinového potrubí. Atika střechy bude opatřena novým poplastovaným oplechováním. Stávající nadstřešní prvky vzduchotechniky, odvětrání kanalizace, ocel. žebříků a plechové krytiny přístřešků budou nově natřeny dvojnásobným emailovým nátěrem. Stávající nadstřešní část hromosvodu bude demontována (včetně odborné likvidace) a po rekonstrukci střechy bude proveden nový rozvod v původním rozsahu; práce budou ukončeny novou revizí.
Přesný rozsah, popis a specifikace předmětu plnění jsou zřejmé z projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazů výměr, které jsou Přílohou č. 3 této Výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 030 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196
 • IČO: 61781771
 • Poštovní adresa:
  Plánická 196
  33901 Klatovy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 363447

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky