Veřejná zakázka: Střecha domova mládeže, spojovací krček a dílny - 1. část

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 8773
Systémové číslo: P21V00000456
Datum zahájení: 30.07.2021
Nabídku podat do: 10.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Střecha domova mládeže, spojovací krček a dílny - 1. část
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Výměna střešní krytiny na budovách v areálu školy. Předmětem rekonstrukce jsou následující stavební úpravy:
- výměna střešní krytiny, včetně klempířských prvků (komplet)
- výměna okapového systému (komplet)
- výměna nevyhovujících prvků hromosvodové soustavy (komplet)
- oprava podhledu – přesahu střechy buď ve stejném řešení – prkenný záklop, nebo v omítce
- odstranění nevyužívaných komínových těles od úrovně podlahy půdy u objektu SO 03
- bez zásahu do nosné konstrukce krovu, stavební úpravou se nebude měnit hmota stavby
Přesný rozsah, popis a specifikace předmětu plnění jsou zřejmé z projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazů výměr, které jsou Přílohou č. 3 Výzvy k podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 470 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy
 • IČO: 70838534
 • Poštovní adresa:
  Školní 280
  33101 Plasy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 216592

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků