Veřejná zakázka: Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje včetně Vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 8259
Systémové číslo: P20V00000581
Evidenční číslo zadavatele: ZN/55/RR/17
Datum zahájení: 09.11.2020
Nabídku podat do: 30.11.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje včetně Vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje včetně Vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území na základě Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje za období 2014 - 2018. Dodavatel zajistí zpracování návrhu, jeho úpravy dle výsledku projednání ve vazbě na požadavky stavebního zákona a zpracování čistopisu včetně úplného znění dle bližší specifikace v bodu 3. této Výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Plzeňský kraj
 • IČO: 70890366
 • Poštovní adresa:
  Škroupova 1760/18
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Škroupova 1760/18
30100 Plzeň

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy