Veřejná zakázka: Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 – Návrh energetických úspor – realizace" - 3.vyhlášení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 8219
Systémové číslo: P20V00000541
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.11.2020
Nabídku podat do: 04.12.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 – Návrh energetických úspor – realizace" - 3.vyhlášení
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu gymnázia v Sušici. Tyto stavební úpravy, jejichž cílem je snížení energetické náročnosti budovy, se týkají:
• výměny oken téměř v plném rozsahu
Nová okna budou vytvořena jako kopie stávajících historických oken. Bude dbáno na jejich maximální možnou shodnost, avšak s ohledem na zlepšení jejich technických vlastností. Navržena jsou okna dřevěná špaletová s izolačním dvojsklem v tl. 12 mm ve vnějších křídlech a s jednoduchým zasklením tl. 4 mm v křídlech vnitřních; se stejnými rozměry rámů a křídel jako stávající. Nová okna budou mít součinitel prostupu tepla celé konstrukce okna Uw = max 1,6 W/m2K;
• zateplení půdní konstrukce téměř v plném rozsahu
Do prostoru podkroví bude na stávající podlahu volně ložena minerální vata o tloušťce 280 mm;
• výměny zdroje tepla - stávající 4 plynové kotle budou nahrazeny novým plynovým kondenzačním dvojkotlem;
• měření a regulace - Do prostoru kotelny bude umístěn nový rozvaděč MaR s novým řídícím systémem.
Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací vč. soupisu prací a výkazu výměr (Příloha č.3 ZD) a Návrhem smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 750 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324
 • IČO: 61781444
 • Poštovní adresa:
  F. Procházky 324
  34201 Sušice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 357692

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy