Veřejná zakázka: Přeložka silnice II/180 Kyšice - Chrást - DÚR

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 7686
Systémové číslo: P20V00000008
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.02.2020
Nabídku podat do: 11.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přeložka silnice II/180 Kyšice - Chrást - DÚR
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace DÚR pro akci "Přeložka silnice II/180 Kyšice - Chrást". Jedná se o revizi stávající DÚR. Součástí PD bude předběžný odhad nákladů, geodetické zaměření, dopravní průzkum, průzkum stávajících inženýrských sítí, dendrologický průzkum, geotechnický průzkum – předběžný, pedologický a biologický včetně migračních tras živočichů. Dále bude součástí hluková studie, rozptylová studie, korozní průzkum, ZOV, záborový elaborát, dokumentace pro vynětí ZPF, dokumentace pro vynětí LPF, bilance zemin a ornice, vlivy stavby na životní prostředí, vlivy stavby na krajinný ráz a projekt odpadového hospodářství.
SO řady 100 (silniční) a 200 (mostní) budou vypracovány v systému BIM.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy