Veřejná zakázka: Most ev. č. 19842-1 Neblažov - rekontrukce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7663
Systémové číslo: P19V00000714
Datum zahájení: 07.01.2020
Nabídku podat do: 27.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Most ev. č. 19842-1 Neblažov - rekontrukce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedení rekonstrukce mostu ev.č.19842-1 v obci Neblažov dle PDPS. Stavba obsahuje odstranění stávající nosné konstrukce včetně spodní stavby v celém rozsahu - celková demolice starého mostu. Nový most bude postaven v místě mostu stávajícího. Nový most bude postaven jako plošně založený železobetonový rám. Založení mostu bude provedeno v ocelové těsné jímce. Stavební práce budou realizovány za úplného vyloučení provozu s tím, že provoz bude veden po provizorní přeložce silnice, která bude zhotovitelem stavby postavena na povodní straně mostu včetně provizorního přemostění. Součástí stavby je vyhotovení realizační dokumentace stavby před jejím zahájením ve 4 vyhotoveních v papírové i digitální formě, dokumentace skutečného provedení stavby v papírové i digitální formě ve 3 vyhotoveních, zaměření skutečného provedení stavby a vyhotovení geometrického plánu celé stavby pro účely vydání kolaudačního souhlasu v papírové i digitální formě v 6 vyhotoveních, vyhotovení geometrického plánu pro věcné břemeno v papírové formě v 6 vyhotoveních a dále vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání v papírové formě v 6 vyhotoveních potvrzené katastrálním úřadem. Dále je součástí stavby provedení a realizace DIO včetně jeho projednání a zajištění povolení úplné uzavírky, zpracování mostního listu, zajištění a vypracování první hlavní mostní prohlídky, osazení informačních tabulí, zařízení staveniště a splnění podmínek stavebního povolení pro realizaci této stavby. Podrobný popis stavby je uveden v technické zprávě projektové dokumentace

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 196 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky