Veřejná zakázka: Oprava vzduchotechniky Stravovací část Karlovarská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 7570
Systémové číslo: P19V00000621
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.01.2020
Nabídku podat do: 10.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava vzduchotechniky Stravovací část Karlovarská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava vzduchotechniky v objektu stravování v areálu SPŠ Dopravní Plzeň na Karlovarské třídě v Plzni. Pro navrženou trasu VZT budou ve svislých stěnách a stropních konstrukcích provedeny prostupy.
Uvedený popis předmětu plnění je pouze výtahem z projektové dokumentace. Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací zpracované společností PLANSTAV a.s., s názvem zakázky: SPŠ dopravní Plzeň – Oprava vzduchotechniky stravovací část, datum zpracování 24. 4. 2019 vč. soupisu prací a výkazu výměr (Příloha č. 3 ZD) a Návrhem smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel upozorňuje, že celá akce je dělena na 3 etapy, které mají i samostatné soupisy prací a výkazy výměr. A to I. etapa - kuchyně, II. etapa – sál, III. etapa – chlazení pro kuchyni a sál.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
 • IČO: 69457930
 • Poštovní adresa:
  Karlovarská 1210/99
  32300 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369357

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy