Veřejná zakázka: Výstavba výtahu vč. rekonstrukce kabinetů a bezbariérového WC - OA Plzeň

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6147
Systémové číslo VZ: P18V00000108
Datum zahájení: 23.02.2018
Nabídku podat do: 07.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba výtahu vč. rekonstrukce kabinetů a bezbariérového WC - OA Plzeň
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je přístavba výtahu k objektu obchodní akademie Plzeň na nám. T. G. Masaryka v Plzni. Cílem návrhu je zajištění bezbariérovosti do všech podlaží. Předmětem díla jsou dle projektové dokumentace dále úpravy/rekonstrukce a modernizace tří učeben a několika kabinetů. Dále je navržena nová toaleta pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován projektovou dokumentací pro provádění stavby, která tvoří Přílohu č. 4 Výzvy a soupisem prací vč. výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 5 Výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 545 895 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13
 • IČO: 49778161
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1530/13
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  30100 Plzeň 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 353124

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Listinné nabídky podávat na adresu:

Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56
318 00 Plzeň

Elektronické nabídky podávat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky