Veřejná zakázka: Nákup nemocničních lůžek pro Nemocnici následné péče Svatá Anna, s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5290
Systémové číslo: P16V00000437
Počátek běhu lhůt: 30.08.2016
Nabídku podat do: 22.09.2016 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup nemocničních lůžek pro Nemocnici následné péče Svatá Anna, s.r.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 30ks kompletních lůžek s příslušenstvím a matracemi pro NNP Svatá Anna, s.r.o., včetně dopravy, montáže a zprovoznění, zaškolení příslušných zaměstnanců zadavatele, provádění pravidelných bezpečnostně technických kontrol (BTK) a zajištění pozáručního servisu, a to dle bližší specifikace a požadavků zadavatele.

Podrobnější specifikace předmětu plnění a požadavky zadavatele jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, tj. v Písemné výzvě k podání nabídek a v jejich přílohách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 869 565 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.
 • IČO: 26360896
 • Poštovní adresa:
  Kyjovská 607
  34815 Planá
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 361944

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídka musí být podána v písemné formě v českém jazyce a to buď v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Místem pro podání listinných nabídek je:
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56
318 00 Plzeň

Elektronickou nabídku lze podat v detailu příslušné veřejné zakázky po registraci a přihlášení uchazeče v systému E-ZAK na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/.

Podrobnější informace jsou uvedeny v Písemné výzvě k podání nabídek.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky