Veřejná zakázka: II/187 Plánice - Neurazy, oprava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10528
Systémové číslo: P23V00000386
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-019679
Datum zahájení: 10.05.2023
Nabídku podat do: 28.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/187 Plánice - Neurazy, oprava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby "II/187 Plánice Neurazy, oprava" v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a zadávací dokumentace.
Předmětem stavby je oprava povrchu vozovky sil. II/187 v úseku Plánice - Neurazy o délce cca. 6,5 km. V extravilánových úsecích bude provedena recyklace za studena cementem a asfaltovou emulzí a na tuto vrstvu bude položena nová ložní a obrusná vrstva. Tyto úseky budou prováděny za úplné uzavírky komunikace. V intravilánových úsecích bude provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev v tl. 100 mm a položena nová ložná a obrusná vrstva. Tyto úseky budou prováděny kyvadlově po polovinách. Součástí stavby je oprava (příp. obnova) propustků, provedení vodorovného dopravního značení, osazení směrových sloupků, zpevnění krajnic a úprava sjezdů a rozjezdů. Další součástí stavby je částečná oprava mostů ev. 187-003 před obcí Plánice (sanace stávajících říms, osazení nového zádržného systému) a ev. 187-002 v obci Bližanovy (realizace nových říms, osazení nového zádržného systému, lokální sanace spodní stavby a nosné konstrukce).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 59 680 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeňský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky