Veřejná zakázka: Fasáda objektu Škroupova 13 - 2. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10375
Systémové číslo: P23V00000232
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 222726
Datum zahájení: 23.03.2023
Nabídku podat do: 20.04.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Fasáda objektu Škroupova 13 - 2. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Základní předpokládaná hodnota: 4 045 000,- Kč bez DPH.
Zadavatel dále stanovil předpokládané hodnoty vyhrazených změn závazku uvedených v čl. 2.8 ZD:
Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ: 79 450,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 3 ZZVZ: 1 213 500,- Kč bez DPH.
Celková předpokládaná hodnota VZ činí: 5 337 950,- Kč bez DPH.

Jedná se o stávající objekt střední školy, rohová budova se dvěma vchody, který je čtyřpodlažní. Objekt byl postaven na začátku minulého století a má členitou a zdobnou fasádu, která je v havarijním stavu a bude kompletně opravena.
Při realizaci etapy v roce 2022, bylo zjištěno, že při opravě fasády, která byla provedena v devadesátých letech, nebylo provedeno odstranění odfouklých částí a problémových míst, ale byla kompletně na celou plochu nanesena další vrstva jádrové omítky s novým štukem a nátěrem, ovšem bez provedení spojovacího můstku staré a nové omítky. Tudíž i v další etapě bude nutné 100% plochy osekat a provést novou omítku v jedné jádrové vrstvě se štukem. Dále v etapě 1 bylo zjištěno, že nová plastová okna byla osazena do ozubu původních špaletových oken a spára mezi zdivem šířky 4-6 cm byla vypěněna a zapravena vnější jádrovou omítkou se štukem, která je popraskaná na celou výšku špalet a nadpraží oken.
Uvedený popis předmětu plnění je pouze výtahem z projektové dokumentace. Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací zpracované osobou: Ing. Irena Potužáková, IČO: 67891331 s názvem zakázky: OPRAVA ČELNÍ FASÁDY – ETAPA 2, datum zpracování 12/2022 vč. soupisu prací a výkazu výměr (Příloha č. 3 ZD) a Návrhem smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 337 950 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-město

Zadavatel

 • Úřední název: Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13
 • IČO: 00523925
 • Poštovní adresa:
  Škroupova 209/13
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 222726

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky