Veřejná zakázka: II/201 propustky Caltov - rekonstrukce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10342
Systémové číslo: P23V00000199
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-018602
Datum zahájení: 15.03.2023
Nabídku podat do: 03.04.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/201 propustky Caltov - rekonstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je provedení celkové rekonstrukce dvou propustků a zrušení jednoho propustku na silnici II/201 cca 600 m za rozcestím u osady Caltov směrem na Konstantinovy Lázně v nezastavěném území dle PDPS a soupisu prací s názvem "II/201 propustky Caltov - rekonstrukce" a vydaným stavebním povolením. Délka řešeného úseku je 251 m. Propustek č. 1 bude zrušen zabetonováním, stávající čela propustku budou ubourána pod úroveň vozovky a krajnice dosypána vhodným materiálem. Propustky č. 2 a 3 budou zcela rekonstruovány, a to prodloužením železobetonových trub z obou stran až na hranu nově tvořeného násypového tělesa a zpevněním čel propustků betonovou směsí s dlažbou z lomového kamene. V místě propustků č. 1 a 3 bude provedena oprava silnice výměnou obrusné a ložné vrstvy s lokálním doplněním konstrukce v místě ubourání stávajících čel propustků. U propustku č. 2 bude silnice šířkově i směrově upravena a v tomto úseku dojde ke kompletní výměně konstrukčních vrstev vozovky. Dále bude provedeno silnovrstvé VDZ a svahy v místě stavby budou po provedení terénních úprav ohumusovány, zalesněny a částečně zatravněny. Nově bude oboustranně osazeno ocelové svodidlo. Součástí stavby je i provedení a zajištění DIO. Vše je podrobně popsáno v technické zprávě PDPS. Rekonstrukce bude spolufinancována z dotačních finančních prostředků SFDI, které jsou předpokladem její realizace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 180 075 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky