Veřejná zakázka: Střecha včetně části krovu objektu Škroupova 13 - 2. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 10315
Systémové číslo: P23V00000172
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 222726
Datum zahájení: 22.03.2023
Nabídku podat do: 12.04.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Střecha včetně části krovu objektu Škroupova 13 - 2. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Základní předpokládaná hodnota: 4 693 300,- Kč bez DPH.
Zadavatel dále stanovil předpokládané hodnoty vyhrazených změn závazku uvedených v čl. 2.8 ZD:
Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ: 95 815,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 3 ZZVZ: 1 407 990,- Kč bez DPH.
Celková předpokládaná hodnota VZ činí: 6 197 105,- Kč bez DPH.

Jedná se o výměnu střešní krytiny stávajícího objektu. Všechny práce budou probíhat v rámci stávajícího půdorysu, nebudou žádné přístavby ani nástavby. Dojde ke kompletní výměně krytiny šikmých i plochých střech na uvedené stavbě. Dožilé části stavby budou vyměněny a nahrazeny stejnými prvky. Provedou se další sondy, podle kterých se určí rozsah opravy poškozených konstrukcí krovu, zejména v místech uložení do zdiva. Objekt je čtyřpodlažní. Půdní prostor je nevyužívaný. Konstrukce střechy je sedlová s částí mansardy a množstvím detailů.
Uvedený popis předmětu plnění je pouze výtahem z projektové dokumentace. Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací zpracované osobou: Ing. Rudolf Jedlička s názvem zakázky: Výměna střešní krytiny, Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, datum zpracování 2/2022 vč. soupisu prací a výkazu výměr (Příloha č. 3 ZD) a Návrhem smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 197 105 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-město

Zadavatel

 • Úřední název: Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13
 • IČO: 00523925
 • Poštovní adresa:
  Škroupova 209/13
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 222726

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy