Veřejná zakázka: Oprava nadstřešních částí komínů zámku Hradiště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 10309
Systémové číslo: P23V00000167
Datum zahájení: 20.03.2023
Nabídku podat do: 17.04.2023 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava nadstřešních částí komínů zámku Hradiště
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dojde k vysprávce degradovaného zdiva, poté bude odstraněna komínová hlavice, srovnána rovina pro betonáž spodní římsy. Tato
římsa je navržena jako železobetonová deska. Nadezdění zdobného prstence z cihel ostře pálených. Dále vybetonována horní krycí deska s horním povrchem ve spádu. Předpokládá se zachování stávajícího oplechování. Před pracemi bude provizorně demontován a posléze navrácen na místo jímač bleskosvodu, popřípadě anténa. Před započetím prací zhotovitel zaznamená rozměry komínové hlavy pro dodržení jejích rozměrů. Přestože PD řeší všech osm komínů na objektu, tato VZ se týká jen K1 a K2!!!

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 338 235 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-jih

Zadavatel

 • Úřední název: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace
 • IČO: 00075710
 • Poštovní adresa:
  1
  33601 Blovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků