Veřejná zakázka: Rekonstrukce mostu ev.č. 199-003 Světce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10258
Systémové číslo: P23V00000116
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.02.2023
Nabídku podat do: 08.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce mostu ev.č. 199-003 Světce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je provedení stavby celkové rekonstrukce mostu ev.č. 199-003 přes Bílý potok dle PDPS se soupisem prací s názvem "Rekonstrukce mostu ev.č. 199-003 Světce" a vydaným stavebním povolením. Od zpracování PD v roce 2014 došlo k přečíslování silnice II/199 na III/199 20 vč. mostu na ev.č. 19920-1. Po demolici stávajícího mostu bude na jeho původním místě postaven nový most o jednom poli s monolitickou železobetonovou nosnou konstrukcí, založený plošně na masivních železobetonových opěrách s betonovými základy. Mostní opěry a křídla budou železobetonové, opěrná zeď v délce 9,6 m bude z gabionů. Do říms budou kotvena zábradelní svodidla. Součástí stavby je také zhotovení nové vozovky na mostě a obou předmostích a provedení i zajištění DIO. Vše je podrobně popsáno v technické zprávě PDPS.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 21 282 300 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky