Veřejná zakázka: II/199 Tachov – oprava svahu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10182
Systémové číslo: P23V00000040
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.01.2023
Nabídku podat do: 02.02.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/199 Tachov – oprava svahu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je oprava svahu silnice II/199 ve městě Tachov v Plzeňské ulici dle PDPS a soupisu prací s názvem: "II/199 Tachov - oprava svahu". Délka řešeného úseku je 321,85 m. Stávající betonová zídka v nevyhovujícím stavu bude nahrazena novou mikropilotovou stěnou pro zajištění stability svahu včetně protihlukové stěny, osazení ocelových svodidel a levostranných silničních obrub. Dále bude provedena oprava krytu vozovky v řešeném úseku. Podél opěrné stěny bude provedena kompletní výměna konstrukce vozovky. Budou také vyčištěny a opraveny stávající uliční vpusti a doplněna jedna uliční vpust nová. Upraven bude i přilehlý levostranný svah vyrovnáním lokálních nerovností, dosypáním a ohumusováním se zatravněním. Součástí stavby je i provedení a zajištění DIO. Vše je podrobně popsáno v technické zprávě PDPS. Stavba je financována z prostředků PK.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 488 751 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky