Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109

  • Název: Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109
  • IČO: 69459096
  • Adresa:
    ul. 5. května 109
    33901 Klatovy
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_58.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna střešní krytiny Kunkovice
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2021 18.08.2021 12:00
Demolice pavilonu "C" DDM Klatovy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2020 15.04.2020 10:00
Rekonstrukce podhledu víceúčelového sálu a zateplení části fasády Domu dětí a mládeže v Klatovech, Vídeňská 24
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2018 31.07.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016