Profil zadavatele: Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42

  • Název: Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42
  • IČO: 49774191
  • Adresa:
    sady 5. května 85/42
    30100 Plzeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_39.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 347417

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ŠTÍT A VNITROBLOKOVÁ FASÁDA – BUDOVA ŠKOLY, SADY 5. KVĚTNA 42, PLZEŇ
podlimitní Zadáno 27.09.2023 30.10.2023 10:00
Pronájem učeben a kanceláří 2022
mimo režim ZZVZ Zadávání 24.06.2022
Bezbariérové úpravy interiéru objektu sady 5. května 42 (KCVJŠ Plzeň)
podlimitní Zadáno 22.06.2022 22.07.2022 10:00
Projekt pro provedení stavby - rekonstrukce budovy sady 5. května 42, bezbariérové úpravy - 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2021 09.08.2021 10:00
Úklid budov KCVJŠ Plzeň
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2019 04.03.2019 13:00
Rámcová smlouva na tisk a výrobu propagačních a vzdělávacích materiálů a předmětů 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2014 13.05.2014 09:00
Rámcová smlouva na tisk a výrobu propagačních materiálů a propagačních předmětů 2013
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2013 19.03.2013 09:00
Rámcová smlouva na tisk a výrobu propagačních materiálů a propagačních předmětů
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2012 28.02.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016